Se våre kurs

Her kan du se en oversikt over våre kurstilbud.

NOORSI skolen har et bredt tilbud om kurs. Våre kurs er i hovedsak instruktørkurs og kontrollørkurs.
NOORSI skolen tilbyr ikke brukerkurs på arbeidsutstyr, det er våre medlemmer som tilbyr slike kurs.

NOORSI skolen har et godt tilbud om opplæring for de som skal drive med kurs i sin egen virksomhet.
NOORSI skaper trygge instruktører og kontrollører under slagordet "Kunnskap gir trygghet".

Ved å trykke på KURS øverst kommer du til kurs som akkurat nå ligger ute, med fastsatt dato.
Dersom du savner et kurs på listen, ta gjerne kontakt med oss, det kan være at kurset ikke ligger ute med dato akkurat nå.

Bla nedover her for å se en statisk oversikt over alle kurs som vi tilbyr i NOORSI skolen.

INSTRUKTØRKURS

Side Image

Truck Instruktørkurs

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør i sertifisert sikkerhetsopplæring for førere av truck med løftekapasitet t.o.m. 10 tonn

Opptakskrav:
- Førerbevis på truck, aktuelle klasser
- Minst 12 mnd dokumentert brukerpraksis
- Modul 1-i Grunnleggende krav og regelverk
- Pedagogikk

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper for å lære opp brukere av aktuelt arbeidsutstyret. Deltakerne skal etter gjennomført kurs inneha kunnskap til å planlegge, organisere og gjennomføre opplæring, 
etter gjeldene regelverk, normer og opplæringsplaner.
Kurset består av teoretisk fagmodul, øvelse i instruksjon, og avsluttes med praktisk evaluering og teoretisk eksamen.
For å tilby sertifisert sikkerhetsopplæring, må instruktøren være tilknyttet en sertifisert opplæringsvirksomhet.
Side Image

Masseforflytningsmaskin Instruktørkurs

Kurset retter sseg mot den som skal bli nstruktør i sertifisert sikkerhetsopplæring for førere av masseforflytningsmaskiner

Opptakskrav:
- Førerbevis på gravemaskin + 1 ekstra maskinklasse
- Minst 12 mnd dokumentert brukerpraksis på gravemaskin
- Modul 1-i Grunnleggende krav og regelverk.
- Pedagogikk

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper for å lære opp brukere av arbeidsutstyret. Deltakerne skal etter gjennomført kurs inneha kunnskap til å planlegge, organisere og gjennomføre opplæring, 
etter gjeldene regelverk, normer og opplæringsplaner for det aktuelle arbeidsutstyret. 
Kurset består av teoretisk fagmodul, øvelse i instruksjon, og avsluttes med praktisk evaluering og teoretisk eksamen.
For å tilby sertifisert sikkerhetsopplæring, må instruktøren være tilknyttet en sertifisert opplæringsvirksomhet.
Side Image

Traverskran G4 Instruktørkurs

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør i sertifisert sikkerhetsopplæring for bruker av Bro-/Traverskran.

Opptakskrav:
- Førerbevis på G4 Bro- og Traverskran
- Minst 12 mnd dokumentert brukerpraksis G4
- Pedagogikk 
- Instruktør modul i-1 Grunnleggende krav og regelverk.
- Instruktørbevis løfteredskap G11, fagdel modul i-2.3 og i 3.3

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper for å lære opp brukere av aktuelt arbeidsutstyret. Deltakerne skal etter gjennomført kurs inneha kunnskap til å planlegge, organisere og gjennomføre opplæring, 
etter gjeldene regelverk, normer og opplæringsplaner for det aktuelle arbeidsutstyret. 
Kurset består av teoretisk fagmodul, øvelse i instruksjon, og avsluttes med praktisk evaluering og teoretisk eksamen.
For å tilby sertifisert sikkerhetsopplæring, må instruktøren være tilknyttet en sertifisert opplæringsvirksomhet.
Side Image

Modul i-1 HMS Grunnmodul Instruktørkurs

Modul i-1 Grunnmodul for instruktør.

Opptakskrav: ingen
Kurset er grunnleggende for alle fag-instruktørkurs for sertifiserte opplæringsområder.

Kurset skal gi kunnskaper om forankring, grunnleggende lover og regelverk, normer og kriterier. 
Kurset avsluttes med teoretisk eksamen.
Side Image

Personløfter Instruktørkurs

Kurset retter seg mot de som skal bli instruktør på dokumentert opplæring.

Opptakskrav:
- Gjennomført brukeropplæring
- Relevant erfaring som bruker
- Erfaring med undervisning er å foretrekke

Kurset inneholder både teori og praksis. Lover, forskrifter, normer og standarder. Rutiner og planlegging av arbeid i høyden. Fallkrefter, funksjon, bruksområde, begrensninger på aktuelt utstyr. 
(Det vil bli vist utstyr fra mange produsenter). Forankring, klareringshøyde, pendel. Valg av arbeidsmetode, aktiv/passiv – falloppfangende/fallforhindrende. Oppbevaring, vedlikehold og kontroll. 
Redningsøvelse. Pedagogikk. Teoretisk og praktisk eksamen.
Side Image

Løfteredskap instruktørkurs fagmoduler i-2.3 og i-3.3

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør i sertifisert sikkerhetsopplæring for bruk av løfteredskap.

Opptakskrav:
- Førerbevis på minimum èn av krantypene under Modul i2 (mobil-, tårn-, portal-, travers- eller lastebilkran)
- Minst 12 mnd dokumentert brukerpraksis
- Modul 1-i Grunnleggende krav og regelverk
- Pedagogikk

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper for å lære opp brukere av aktuelt arbeidsutstyret. Deltakerne skal etter gjennomført kurs inneha kunnskap til å planlegge, organisere og gjennomføre opplæring, 
etter gjeldene regelverk, normer og opplæringsplaner for det aktuelle arbeidsutstyret.
Kurset består av teoretisk fagmodul, øvelse i instruksjon, og avsluttes med praktisk evaluering og teoretisk eksamen.
For å tilby sertifisert sikkerhetsopplæring, må instruktøren være tilknyttet en sertifisert opplæringsvirksomhet.
Side Image

Pedagogikk didaktikk

Kurset retter seg mot de som skal bli instruktør.

Opptakskrav: Ingen

Undervisningsprinsipp, instruksjonslære og øvelse. Hvordan bruke pedagogikk i praksis. Didaktisk planlegging og gjennomføring av undervisning, basert på pedagogiske prinsipper. Refleksjon over egen praksis i forhold til hvordan undervisningen fungerte og bidrar til læring. Kurset avsluttes med praktisk evaluering og teoretisk prøve.
Side Image

Teleskoptruck Instruktørkurs

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør i sertifisert sikkerhetsopplæring teleskoptruck. Det utstedes bevis på den/de klassene du har brukerbevis på.

Opptakskrav:
- Førerbevis på teleskoptruck C1 og C2
- Minst 12 mnd dokumentert brukerpraksis på teleskoptruck
- Pedagogikk
- Instruktør modul Grunnleggende krav og regelverk
- Instruktørbevis masseforflytning, truck, eller lastebil- eller mobilkran

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper for å lære opp brukere av aktuelt arbeidsutstyret. Deltakerne skal etter gjennomført kurs inneha kunnskap til å planlegge, organisere og gjennomføre opplæring, 
etter gjeldene regelverk, normer og opplæringsplaner.
Kurset består av teoretisk fagmodul, øvelse i instruksjon, og avsluttes med praktisk evaluering og teoretisk eksamen.
For å tilby sertifisert sikkerhetsopplæring, må instruktøren være tilknyttet en sertifisert opplæringsvirksomhet.
Side Image

Stortruck Instruktørkurs

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør i sertifisert sikkerhetsopplæring for bruker av truck over 10 tonn.

Opptakskrav:
- Førerbevis på T8 stortruck
- Minst 12 mnd dokumentert brukerpraksis T8 stortruck
- Pedagogikk
- Instruktør modul i-1 Grunnleggende krav og regelverk
- Instruktørbevis Truck, fagdel modul

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper for å lære opp brukere av aktuelt arbeidsutstyret. Deltakerne skal etter gjennomført kurs inneha kunnskap til å planlegge, organisere og gjennomføre opplæring, 
etter gjeldende regelverk, normer og opplæringsplaner.
Kurset består av teoretisk fagmodul, øvelse i instruksjon, og avsluttes med praktisk evaluering og teoretisk eksamen.
For å tilby sertifisert sikkerhetsopplæring, må instruktøren være tilknyttet en sertifisert opplæringsvirksomhet.
Side Image

Stillas over 9 meter Instruktørkurs

Opplæring av instruktør for stillas over 9 meter - kvalifisert person til opplæring og tilsyn av stillasbygger.

Dette kurset gjennomgår kursmateriell, beregninger, aktuelle lover og forskrifter og annen grunnleggende teori for kvalifisert person til å drive opplæring og tilsyn av stillasbygger. Dette gjelder for bygging, endring og riving av stillas med øverste stillasgulv over 9 meter i standard oppsett. Kurset er fordelt på teoridel og praksisdel for gjennomgang av utstyr og materiell.

Opplæringen omfatter blant annet:
- Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av stillas
- Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av stillas
- Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
- Vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker
- Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til stillas
- Tillatte belastninger, belastningsklasser
- Kontroll og forankring av stillas
- Beregning av ballast for rullestillas
- Aktuelle lover og forskrifter
All annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre bruk og evt. egen tilpassing av kurshåndbok og kursmateriell
Side Image

Stillas inntil 9 meter Instruktørkurs

Opplæring av instruktør for stillas inntil 9 meter - kvalifisert person til opplæring og tilsyn av stillasbygger.

Opptakskrav:
- Fallsikring brukerkurs
- Pedagogikk
- Brukerbevis
- 6 mnd relevant erfaring

Opplæring av instruktør for stillas inntil 9 meter - kvalifisert person til opplæring og tilsyn av stillasbygger.
Dette kurset gjennomgår kursmateriell, beregninger, aktuelle lover og forskrifter og annen grunnleggende teori for kvalifisert person til å drive opplæring og tilsyn av stillasbygger. Dette gjelder for bygging, endring og rivning av stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter i standard oppsett. Kurset er fordelt på teoridel og praksisdel for gjennomgang av utstyr og materiell.

Opplæringen omfatter blant annet:
Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av stillas - Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av stillas - Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander - Vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker - Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til stillas - Tillatte belastninger, belastningsklasser - Kontroll av stillas - Forankring av stillas - Beregning av ballast for rullestillas - Aktuelle lover og forskrifter.
All annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre bruk og evt. egen tilpassing av kurshåndbok og kursmateriell.
Side Image

Fallsikring Instruktørkurs

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør på dokumentert opplæring.

Opptakskrav:
- Gjennomført brukeropplæring
- Relevant erfaring som bruker
- Erfaring med undervisning er å foretrekke

Kurset inneholder både teori og praksis. Lover, forskrifter, normer og standarder. Rutiner og planlegging av arbeid i høyden. Fallkrefter, funksjon, bruksområde, begrensninger på aktuelt utstyr. 
(Det vil bli vist utstyr fra mange produsenter). Forankring, klareringshøyde, pendel. Valg av arbeidsmetode, aktiv/passiv – falloppfangende/fallforhindrende. Oppbevaring, vedlikehold og kontroll. 
Redningsøvelse. Pedagogikk. Teoretisk og praktisk eksamen.
Side Image

Modul i-1 HMS Grunnmodul

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør.

Opptakskrav: ingen
Kurset er grunnleggende for alle faginstruktørkurs for sertifiserte opplæringsområder.

Kurset skal gi kunnskaper om forankring, grunnleggende lover og regelverk, normer og kriterier, og avsluttes med teoretisk eksamen.
Side Image

Fastmonterte hydrauliske kraner G20 Instruktørkurs

Kurset retter seg mot de som allerede har erfaring i undervisning innen løfteutstyr, men som ønsker faglig oppdatering, veiledning og informasjon om sikkerhetsopplæring av førere på fastmonterte kraner på fartøy og på fastlandet.

Opptakskrav:
- Erfaring fra undervisning om løfteutstyr 
- Erfaring fra bruk av fastmontert hydraulisk kran

For fører av kraner på fartøy i havbruksnæringen og på fastlandet, krever Arbeidstilsynet dokumentert teoretisk og praktisk sikkerhetsopplæring iht. Forskrift om utførelse av arbeid §10-1 og §10-2.
Opplæringen kan gjennomføres av arbeidsgiver eller andre under forutsetning av at instruktør som gjennomfører opplæringen er kompetent til det.
For fører av kraner på fartøy som omfattes av Sjøfartsdirektoratets regelverk, kreves dokumentert sikkerhetsopplæring bl.a. i Forskrift om Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse (ASH-forskriften), og Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip.
Side Image

Lastebilkran G8 Instruktørkurs

Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør i sertifisert sikkerhetsopplæring for bruker av Lastebilkran G8.

Opptakskrav:
- Førerbevis på lastebilkran
- Minst 12 mnd dokumentert brukerpraksis
- Pedagogikk 
- Instruktør modul i-1 Grunnleggende krav og regelverk.
- Instruktørbevis løfteredskap G11, fagdel modul i-2.3 og i 3.3

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper for å lære opp brukere av aktuelt arbeidsutstyret. Deltakerne skal etter gjennomført kurs inneha kunnskap til å planlegge, organisere og gjennomføre opplæring, 
etter gjeldene regelverk, normer og opplæringsplaner.
Kurset består av teoretisk fagmodul, øvelse i instruksjon, og avsluttes med praktisk evaluering og teoretisk eksamen.
For å tilby sertifisert sikkerhetsopplæring, må instruktøren være tilknyttet en sertifisert opplæringsvirksomhet.
Side Image

Truck Kontrollørkurs

Mer info kommer her
Side Image

Masseforflytningsmaskiner Kontrollørkurs

Mer info kommer her
Side Image

G4 Traverskran Kontrollørkurs

Mer info kommer her
Side Image

G8 Lastebilkran Kontrollørkurs

Mer info kommer her
Side Image

G11 Løfteredskap Kontrollørkurs


Opplæring for kontrollør i sakkyndig virksomhet.
Opptakskrav:
 12 måneders dokumentert praksis som mekaniker/reparatør på aktuelt arbeidsutstyr.
 Fagbrev relevant fagområde/ Alternativt 5 år relevant verkstedpraksis.
 Annen utdanning/ relevant fagbakgrunn kan vurderes.

Kurset består av både teoretisk og praktisk opplæring.
Grunnleggende innføring i lover, forskrifter, normer, kontrollkriterier.
Praktisk øvelse med evaluering og teoretisk eksamen.
NB: For å tilby sakkyndig kontroll, må kontrolløren være tilknyttet en sertifisert sakkyndig virksomhet.
Side Image

Personløfter Kontrollørkurs

Opplæring for kontrollør i sakkyndig virksomhet.
Opptakskrav:
 12 måneders dokumentert praksis som mekaniker/reparatør på aktuelt arbeidsutstyr.
 Fagbrev relevant fagområde/ Alternativt 5 år relevant verkstedpraksis.
 Annen utdanning/ relevant fagbakgrunn kan vurderes.

Kurset består av både teoretisk og praktisk opplæring.
Grunnleggende innføring i lover, forskrifter, normer og kontrollkriterier.
Praktisk øvelse med evaluering og teoretisk eksamen.
NB: For å tilby sakkyndig kontroll, må kontrolløren være tilknyttet en sertifisert sakkyndig virksomhet.