Min handlekurv
0
GRUPPERArrow
KURS
KONFERANSER/EVENT
IT SYSTEMERArrow
Shop
Min handlekurv
0
NETTBUTIKK
Meny
Search
Search

Bransjegruppe i NOORSI

NOORSI har et unikt tilbud om administrasjon av bransjegrupper. Dette er grupper av personer og foretak som har behov for å fremstå som en samlet enhet som bransjeforening. Å ha en bransjesammenslutning er svært viktig for alle bransjer!
NOORSI har i en årrekke administrert bransjegrupper av forskjellig slag, og NOORSI har nær 30 års erfaring med bransje- og myndighetsarbeid. Eksempler på bransjegrupper i NOORSI er tungbilgruppen som består av tungbilskoler og institusjoner som arbeider med etterutdanning YSK. Et annet eksempel er utrykningsinstruktørene som består av instruktører og undervisningsansvarlige for utrykningskjøring. Bransjegruppene har hatt stor nytte av felles utveksling av bransjekunnskap og kontakt opp mot offentlige myndigheter og andre interesseparter, som har kommet medlemmene til gode.

Bransjegruppene i NOORSI opprettes med formål å oppnå synergieffekter av fellesskap og å fremstå som en bransjesammenslutning. I tillegg kommer sosialt samvær med kollegaer og andre med samme interesse.

En bransjegruppe (kategori 2) er organisert slik:
 • Bransjegruppen har eget styre, normalt på 5 personer. Når gruppen er tilstrekkelig stor avholdes det plenumsmøte med valg av styret i forbindelse med årskonferanser.
 • Bransjegruppen har eget budsjett i NOORSI budsjett som administreres av administrator for bransjegruppen i samarbeid med styreleder for bransjegruppen
 • Bransjegruppen har en eller to årlige konferanser med foredragsholdere, middag og sosialt samvær.
 • Bransjegruppen har egen webside. Mulighet for annonsører, sponsorer og samarbeidspartnere, inntekter tilfaller styret disposisjon.
 • Bransjegruppen har egen Facebookside
 • Bransjegruppen har egen brosjyre. Mulighet for annonsører, sponsorer og samarbeidspartnere, inntekter tilfaller styret disposisjon.

En bransjegruppe i NOORSI oppnår en rekke fordeler:
 • Profesjonell koordinering av bransjearbeid mot myndighetene
 • Profesjonelt informasjonsarbeid mot aktuell bransje, herunder registerføring
 • Sekretariat som tar seg av alle sekretæroppgaver
 • Mulighet for å arrangere kurs og oppdateringer
 • En til to årlige konferanser
 • Arrangere turer i inn- og utland
 • Ha en fast administrator i sekretariatet
 • Koordinering av myndighetskontakt og brev til myndighetene

GRUPPER

Videregående skoler
Videregående skoler
Bransjegruppen for deg som jobber i VGS og er i kontakt med sertifisert eller dokumentert opplæring, sakkyndig kontroll eller farlig arbeidsutstyr.
Les mer
Tungbil etterutdanning
Tungbil etterutdanning
Bransjegruppen for tungbilskoler, VGS og deg som har interesse av tungbilopplæring og YSK.
Les mer
Utrykning oppæring
Utrykning oppæring
Bransjegruppen for deg som har interesse av opplæring utrykningskjøring!
Les mer
Sertifisert opplæring
Sertifisert opplæring
Bransjegruppen for deg som er instruktør i sertifisert opplæringsvirksomhet eller kontrollør i sertifisert sakkyndig virksomhet!
Les mer
Sertifisert sakkyndig kontroll
Sertifisert sakkyndig kontroll
Bransjegruppen for deg som er instruktør i sertifisert opplæringsvirksomhet eller kontrollør i sertifisert sakkyndig virksomhet!
Les mer
Havbruk sjøfart offshore
Havbruk sjøfart offshore
Bransjegruppen for deg som jobber med HMS, opplæring eller kontroll innen havbruk, sjøfart eller offshore.
Les mer
Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling
Bransjegruppen for deg som jobber med eller har interesse av arbeidsvarsling og trafikkdirigering.
Les mer