Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i NOORSI, datterselskapene våre og de 11 styrene.
NOORSI består av
  • sentraladministrasjon (bestående av sekretariatets ansatte i NOORSI og Norsk organisasjonsservice AS)
  • ansatte og styret i ASAS sertifisering AS - eid av NOORSI
  • ansatte og styret i Norsk Organisasjonsservice AS - eid av NOORSI
  • ansatte og styret i Lifting Safety International AS - eid av NOORSI
  • ansatte og styret i Nasjonalt Kompetanseregister AS - eid av NOORSI
  • styremedlemmer i bransjegrupper
  • medlemmer i Styret for sertifisertgruppen
  • styremedlemmer i foreninger
  • ledere i faggrupper
  • styremedlemmer i Hovedstyret

Hovedstyret NOORSI

Odd Arne Sjøberg
Frode Lundberg
Inge Eriksen
Kai V. Berg
Bent Moldvær (styret)
Carina Øraker Kjenne (hovedstyret)
Thor Eldar Sæther

Sekretariatet

Tone Hødnebø
Janne Lill Aske
Stian Nybo
Even Hytten

Norsk Organisasjonsservice AS - (datterselskap)

Tone Hødnebø
Janne Lill Aske
Linda Jensen
Stian Nybo

Styret i Norsk Organisasjonsservice AS

Audun T. Sætre (SL noorservice)
Bent Moldvær (sm noorservice)
Tone Hødnebø (SM NOORSERVICE)

ASAS Sertifisering AS (datterselskap)

Nina Roland
Jane Bøe (ans ASAS)
Ellington Wilkins
Ewa Raade Gravdal

Styret i ASAS Sertifisering AS

Audun T. Sætre (asas)
Jahn Jahnsen - Advokat
Egil Alvær (ASAS)

Lifting Safety International AS (datterselskap)

Audun T. Sætre (LSI)
Kristin Elmholdt Kjeldsrud
Hans Chr Elmholdt (LSI)

Styret i Lifting Safety International AS

Inger Marie Elmholdt (sm LSI)
Hans Chr Elmholdt (styreleder LSI AS)

Nasjonalt Kompetanseregister AS (datterselskap)

Even Hytten

Styret i Nasjonalt Kompetanseregister AS

Jahn Jahnsen - Advokat
Bent Moldvær (styremedlem bevisreg)
Inge Eriksen (sm Bevisreg)

Styret NOFAG

Geir Dugan
John Kjettorp
Carina Øraker Kjenne (nofag)
Ove Erik Vika
Inge Eriksen (nofag)
Audun T. Sætre (NOFAG)
Nina Foyn

Styret Tungbilgruppen

Jonny Rønning
Eirik Rodlie
Finn Kolstø
Audun T. Sætre (Tungbilgruppen)
Stein Bjørnar Dahl
Tormod Tangen
Karl Kristian Høiseth
Rune Midtsveen
Dag Erik Sommerud
Kjell Christian Krane (Tungbilgruppen)
Vegard Sjursen

Styret HAVgruppen

Lars Helge Furstrand
Alfred Berge
Ingmar Pahr
Anders Sæterøy (Hav)
Hans Chr Elmholdt (Hav)
Håkon Sunde
Audun T. Sætre (Hav)
Kjell Åge Hoset (HAVgruppen)

Styret Utrykningsinstruktørene

Øyvind Haaland
Jørn-Vidar Johansen
Eivind Haatveit
Preben Lund
Jostein Aure
Audun T. Sætre (utr inst)
Johannes Lien

Styret Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid

Kai V. Berg
Audun T. Sætre (Sikkert Veiarbeid)
Torkil H. Aschehoug
Helge Olsen
Stian Auen
Nils Anders Holte
Gro Hornes
Erik Johansen

Styret VGS Gruppen

Harald Svendsen
Lasse Svellingen
Trond Sneve
Truls Jardar Sønsterud
Odd Arne Sjøberg (VGS)
Rolf Kvåle
Even Hytten

Styret for Sertifisert-gruppen

Hans Chr. Elmholdt (Styret Sertifisertgruppen)
Mats Olsson (styret sertifisertgruppen)
Kjetil Martinussen (styret sertifisert gruppen)
Hans Olav Løen (styret sertifisertgruppen)
Jarl Ove Korsvik (Styret sertifisertgruppen)
Geir Tveit Fagutvalget
Per Øyvind Grette (Styret Sertifisertgruppen)
Even Hytten

Leder Dokumentert Gruppen

Ketil Almlie

Leder Simulatorforum

Finn Kolstø