Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i NOORSI, datterselskapene våre og de 11 styrene.
NOORSI består av
 • sentral administrasjon (bestående av sekretariatets ansatte i NOORSI og Norsk organisasjonsservice AS)
 • ansatte og styret i ASAS sertifisering AS - eid av NOORSI
 • ansatte  og styret i Norsk Organisasjonsservice AS - eid av NOORSI
 • ansatte og styret i Lifting Safety International AS - eid av NOORSI
 • ansatte og styret i Nasjonalt Kompetanseregister AS - eid av NOORSI
 • styremedlemmer i bransjegrupper
 • medlemmer i Styret for sertifisertgruppen
 • styremedlemmer i foreninger
 • ledere i faggrupper
 • styremedlemmer i Hovedstyret

Hovedstyret NOORSI

Reidar Bo Bligaard
Odd Arne Sjøberg
Frode Lundberg
Inge Eriksen
Bent Moldvær (styret)
Jan Erik Parr (hovedstyret)
Carina Øraker Kjenne (hovedstyret)

Sekretariatet

Audun T. Sætre (Noorsi)
Lars Nordvik Fagsjef
Tone Hødnebø
Janne Lill Aske
Daglig Leder (noorservice)

Norsk Organisasjonsservice AS - (datterselskap)

Tone Hødnebø
Janne Lill Aske
Daglig Leder (noorservice)
Audun T. Sætre (DL NOORSERVICE)

Styret i Norsk Organisasjonsservice AS

Audun T. Sætre (SL noorservice)
Bent Moldvær (sm noorservice)
Tone Hødnebø (SM NOORSERVICE)

ASAS Sertifisering AS (datterselskap)

Nina Roland
Jane Bøe (ans ASAS)
Ellington Wilkins
Ewa Raade Gravdal

Styret i ASAS Sertifisering AS

Audun T. Sætre (asas)
Jahn Jahnsen - Advokat
Egil Alvær (ASAS)

Lifting Safety International AS (datterselskap)

Kristin Elmholdt Kjeldsrud
Hans Chr Elmholdt (DL LSI)

Styret i Lifting Safety International AS

Inger Marie Elmholdt (sm LSI)
Hans Chr Elmholdt (styreleder LSI AS)

Nasjonalt Kompetanseregister AS (datterselskap)

Audun T. Sætre (DL NOORSERVICE)

Styret i Nasjonalt Kompetanseregister AS

Bent Moldvær (styremedlem bevisreg)
Inge Eriksen (sm Bevisreg)
Audun T. Sætre (sm bevisregisteret)

Styret NOFAG

Tor Ole Stenerud
Geir Dugan
Audun Tandberg
John Kjettorp
Carina Øraker Kjenne (nofag)
Ove Erik Vika
Inge Eriksen (nofag)
Audun T. Sætre (NOFAG)

Styret PLF - Personløfterforeningen

Jon Fosby
Leif Martin Drange
Odd Wollberg
Jan Erik Parr (PLF)
Lars Sørby (PLF styret)
Thor Tveter (Styret PLF)

Styret Tungbilgruppen

Jonny Rønning
Eirik Rodlie
Finn Kolstø
Audun T. Sætre (Tungbilgruppen)
Stein Bjørnar Dahl
Tormod Tangen
Karl Kristian Høiseth
Rune Midtsveen

Styret HAVgruppen

Lars Helge Furstrand
Odd Øyvind Ekornsæter
Ingmar Pahr
Bjørn Vindenes
Anders Sæterøy (Hav)
Hans Chr Elmholdt (Hav)
Håkon Sunde
Geir Gislason
Audun T. Sætre (Hav)

Styret Utrykningsinstruktørene

Øyvind Haaland
Jørn-Vidar Johansen
Eivind Haatveit
Preben Lund
Jostein Aure
Audun T. Sætre (utr inst)
Johannes Lien

Styret Bransjegruppe Arbeidsvarsling

Nicolai Jakhelln
Kai V. Berg
Terje Høyem
Tom Brekke
Audun T. Sætre (Arbeidsvarsling)
Torkil H. Aschehoug
Bente Merethe Skjetne
Helge Olsen
Pål Bjur
Stian Auen

Styret VGS Gruppen

Knut Arve Skalavik
Eva Holthe Mathisen
Harald Svendsen
Lasse Svellingen
Trond Sneve
Truls Jardar Sønsterud
Odd Arne Sjøberg (VGS)
Rolf Kvåle
Lars Nordvik (VGS)

Styret for Sertifisert-gruppen

Lars Nordvik Fagsjef
Hans Chr. Elmholdt (Styret Sertifisertgruppen)
Mats Olsson (styret sertifisertgruppen)
Kjetil Martinussen (styret sertifisert gruppen)
Adnan Alisic (styret sertifisert gruppen)
Hans Olav Løen (styret sertifisertgruppen)
Jarl Ove Korsvik (Styret sertifisertgruppen)
Geir Tveit Fagutvalget
Per Øyvind Grette (Styret Sertifisertgruppen)

Leder Dokumentert Gruppen

Ketil Almlie

Leder Simulatorforum

Steinar Myhre