Min handlekurv
0
GRUPPERArrow
KURS
KONFERANSER/EVENT
MATERIELL
IT SYSTEMERArrow
Shop
Min handlekurv
0
NETTBUTIKK
Meny
Search
Search

Personvernerklæring

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du registrerer deg med påmelding på vår nettside. samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene. Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.


1 BEHANDLINGSANSVARLIG

I rollen som din opplæringsvirksomhet, er vi ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester knyttet til din påmelding.


2 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger.
Gjelder personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, epostadresse, mobilnummer, alder, kompetanse, firmatilknytning, opplysninger som genereres gjennom opplæringsløpet og annen relevant dokumentasjon.


2.2 Hva personopplysningene brukes til
Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for, og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveranse, utstede din dokumentasjon og faktureringen. Du kan kreve sletting av dine personopplysninger, men for noen opplæringsområdene er vi pålagt lagringskrav etter gitte kriterier som overgår personvernforordningen.
 

2.3 Særlig om bruk av informasjonskapsler
På noen deler av våre nettsider kan det benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Cookies brukes for å gjøre våre nettsider mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.


3 BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER I TILKNYTNING TIL MARKEDSFØRING

Vi bruker personopplysninger for å kunne gi deg informasjon om tjenester som du kan ha interesse av. Gjelder Noorsi kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse. Noorsi benytter for øvrig telefon, e-post, SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot dette. Dersom du ikke er eller har vært medlem/kunde/bruker, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt samtykker til å motta slike markedsføringshenvendelser.


4 OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge du som bruker samtykker til det. Innenfor noen områder vil det være eget regelverk for lagring av dokumentasjon.


5 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER - TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller ditt firma til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a) Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.

b) Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.

c) Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.

d) Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

e) Underleverandør.


Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for tilgjengeliggjøring av ovennevnte personopplysninger for de selskap som etter avtale forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.


6 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som vi har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger, med unntak av dokumentasjon av innhold som omhandler noen sertifisert opplæringsområder.


7 REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:
a) Behandlingen av personopplysninger endres.

b) Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

 

Noorsi vil til enhver tid oppdatere personvernerklæringen og vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

 

8 HENVENDELSER

Du kan ta kontakt med vår administrasjon dersom du vil ha mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.