Annonsører

Annonsører kjøper annonser på vanlig måte til faste priser
  • på NOORSI sine websider
  • på gruppene sine egne undersider
  • i NOORSI brosjyrene
  • i brosjyrer til undergrupper
  • i konferansebladet til en konkret konferanse (fra 2022 - blad på minst 8 sider)