Annonsører

Annonsører kjøper annonser på vanlig måte til faste priser
  • NOORSI sine websider
  • Gruppene sine egne undersider
  • NOORSI brosjyrene
  • Brosjyrer til undergrupper
  • Konferansebladet til en konkret konferanse (fra 2022 - blad på minst 8 sider)