Min handlekurv
0
GRUPPERArrow
KURS
KONFERANSER/EVENT
MATERIELL
IT SYSTEMERArrow
Shop
Min handlekurv
0
NETTBUTIKK
Meny
Search
Search

Organisering

NOORSI er en paraplyorganisajon med meget stor bredde i fagkompetanse i mange undergrupper og vil umulig kunne dekke alle medlemmenes fagområder med egne ansatte.
Derfor baseres mye av organisasjonsarbeidet på omfattende bruk av innleid personell gjennom medlemmenes spesialkompetanse til for eksempel kurs, konferanser, faggrupper mm. Dette på grunn av at et sekretariat med fast ansatte vil bli av en uforholdsmessig størrelse for å kunne dekke alle fagområder som undergruppene representerer.

Frivillige
Frivillige er den største ressursen som NOORSI har. NOORSI har en meget stor innsats fra frivillige som er engasjert i styrer, utvalg og prosjektarbeid. Disse har ikke ordinær godtgjørelse men yter en stor innsats for å ivareta egne bransjers interesser. I de fleste gruppene handler det om at kompetanse gir trygghet, og at man demed kan sikre liv og helse i bransjene. De forskjellige styrene har styremøter med middager og hyggelige sammenkomster samt strategiseminar. Det er populært å være med i styrene i NOORSI!

NOORSI har sitt sekretariat i Norsk Organisasjonsservice AS sammen med andre foreninger.

I hovedsak så er det fire fagområder innen Norsk Organisasjonservice AS.
Dette er
  • NOORSI Skolen
  • Sekretariatet
  • Produksjon og utsendelse av materiell
  • Salg og support på IT systemer.

NOORSI ledes til daglig av administrerende direktør.

NOORSI med alle sine bransjegrupper har et omfattende samarbeid med en rekke andre foreninger og organisasjoner og deltar i faglig komitearbeid over hele landet i mange bransjer. NOORSI har hatt fast plass i Arbeidstilsynets Fagforum i mange år.

NOORSI har til enhver tid nedsatt en rekke grupper ut utvalg.

NOORSI har meget nær kontakt med alle relevante myndigheter.

NOORSI arbeider politisk når det er nødvendig.