Sponsor

Medlemmer kan bli sponsor til konkrete arrangement, reiser, bedriftsbesøk mm i NOORSI.

En sponsor kan knyttes direkte til en gruppe i NOORSI eller være generell sponsor.

En sponsor får bred markedsføring i alle media tilknyttet det konkrete arrangement, reise, bedriftsbesøk mm.