Myndighetsoversikt bransjegrupper i NOORSI

NOORSI sine bransjegrupper med plassering mot aktuelle myndigheter som:
  • Arbeidstilsynet 
  • Utdanningsdirektoratet 
  • Vegdirektoratet / Statens Vegvesen 
  • Direktoratet for sikkerhet og beredskap
  • Sjøfartsdirektoratet 
  • Petroleumstilsynet


Klikk for å åpne/laste ned bilde som PDF