Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
GRUPPERArrow
KURS
KONFERANSER/EVENT
MATERIELL
IT SYSTEMERArrow
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Meny
Search
Search

Egen forening i NOORSI

NOORSI kan tilby et unikt konsept for danning eller drift av egne foreninger under NOORSI som paraply. Med dette får man en rekke fordeler!
NOORSI har god erfaring med å administrere egne foreninger under NOORSI som paraplyorganisasjon. Aktuell forening er da registrert som egen forening i Brønnøysundregistrene, med eget styre og forretningsfører. Aktuell forening kan likevel ha felles kontingentordning med NOORSI og bruker felles sekretariat, alternativt kan foreningen kollektivt innmeldes i NOORSI. Det er noen nyanseforskjeller på disse to alternativer.

NOORSI har nær 30 års erfaring med bransje- og myndighetsarbeid og kan bistå aktuell forening på de fleste områder. Eksempler på forening i NOORSI er NOFAG, Norsk Forening for Farlig Gods. Denne foreningen begynte som en liten bransjegruppe i NOORSI, men nådde etter hvert en størrelse som gjorde det hensiktsmessig å danne egen forening. Erfaringene med å ha forening under NOORSI paraplyen er meget gode for alle parter.

Aktuell forening vil ha eget årsmøte i tilknytning til NOORSI sitt årsmøte, men med egne valg til styre, behandling av innkommende saker og budsjett. Imidlertid så behandles kontingent som sak i NOORSI sitt årsmøte dersom foreningen har valgt å ha felles kontingentordning.

En forening under NOORSI paraplyen har stor nytte av felles utveksling av bransjekunnskap og kontakt opp mot offentlige myndigheter og andre interesseparter, som kommer medlemmene til gode.

En forening i NOORSI opprettes med formål å oppnå synergieffekter av fellesskap og å fremstå som en bransjesammenslutning. I tillegg kommer sosialt samvær med kollegaer og andre med samme interesse.

En forening i NOORSI (kategori 3) er organisert slik:
 • Medlemmene meldes inn på lik linje som alle øvrige medlemmer i NOORSI, men med spesiell tilhørighet i aktuell forening (+ eventuelle andre faggrupper i NOORSI uten ekstra kostnad).
 • Hvert foretak har hovedmedlemskap + så mange personlige medlemmer som ønskes.
 • Hvert foretak har fulle rettigheter med stemmerett på NOORSI-årsmøtet.
 • Egen forening registrert i Brønnøysundregistrene, men under NOORSI paraply.
 • Foreningen har eget styre, direkte valgt av årsmøtet, innmeldt i Brønnøysund.
 • Foreningen har eget årsmøte rett etter NOORSI sitt årsmøte.
 • Foreningen har felles kontingentordning med NOORSI.
 • Foreningen har eget budsjett som i sin helhet administreres av styret i foreningen.
 • Foreningens driftskostnader til websider, IT, medlemsregister mm inngår i NOORSI sitt ordinære driftsbudsjett.
 • Medlemmene er fullverdige medlemmer i NOORSI med full stemmerett på NOORSI sitt årsmøte.
 • Foreningen har egen webside driftet av NOORSI adm. Mulighet for annonsører, sponsorer og samarbeidspartnere, inntekter tilfaller styret disposisjon.
 • Foreningen har egen brosjyre. Mulighet for annonsører, sponsorer og samarbeidspartnere, inntekter tilfaller styret disposisjon.
 • Foreningen har egen Facebookside, driftet av NOORSI adm.
 • Foreningen kan avholde egne konferanser gjennom NOORSI på lik linje med NOORSI sine øvrige konferanser.
 • Bransjegruppen kan bruke materiellportalen til materiell og NOORSERVICE til materiellhåndtering, Reguleres i egen avtaler.

En forening i NOORSI oppnår en rekke fordeler:
 • Alt foreningsarbeid i profesjonelt sekretariat
 • Styremedlemmene kommer til "dekket bord" i styremøtene
 • Profesjonelt opplagt årsmøte, ferdig for medlemmene og styret
 • Profesjonell koorinering av bransjearbeid mot myndighetene
 • Profesjonelt informasjonsarbeid mot aktuell bransje, herunder registerføring
 • Sekretariat som tar seg av alle sekretæroppgaver
 • Mulighet for å arrangere kurs og oppdateringer
 • En til to årlige konferanser
 • Arrangere turer i inn- og utland
 • Fast administrator/forretningsfører i sekretariatet
 • Koordinering av myndighetskontakt og brev til myndighetene

KOLLEKTIV INNMELDING av hele foreninger (kategori 4)

NOORSI kan også oppta andre foreninger som KOLLEKTIV INNMELDING.

Dette betyr da at aktuell forening kan melde inn alle sine medlemer i NOORSI, som personlige medlemmer. Imidlertid kan eksempelvis styret i aktuell forening ha fullverdig medlemskap i NOORSI. Forskjellen på kollektiv innmelding (kategori 4) og forening i NOORSI (kategori 3), er at foreningen med kollektiv vil kunne ha inntil 5 stemmer på NOORSI-årsmøtet (eksempelvis styret). Dette fordi medlemmene i aktuell forening er innmeldt som personlige medlemmer i NOORSI, uten stemmerett på årsmøtet i NOORSI. 
 • Forening (bransjegruppe) som er kollektivt innmeldt.
 • Forening har egen kontingentordning og fakturerer selv sine medlemmer.
 • Forening blir en fullverdig del av NOORSI, men med begrensninger i stemmerett på årsmøtet.
 • Medlemmene i gruppen har samme rettigheter som personlige medlemmer i NOORSI.
 • Forhold mellom NOORSI og forening reguleres i egen avtaler.
 • NOORSERVICE kan ha sekretariat for bransjegruppen.
 • Forening kan avholde egne konferanser ved å bruke NOORSERVICE. 
 • Forening kan bruke materiellportalen til materiell og NOORSERVICE til materiellhåndtering.
 • Forening har eget årsmøte, uavhengig av NOORSI.
 • Alle forhold mellom Noorsi og aktuell forening reguleres i egen avtale med retter og plikter.

Det er altså små nyanseforskjeller på en forening i kategori 3 (hver medlem meldes inn som fullverdig medlem) og en forening i kategori 4 (kollektiv innmelding som personlige medlemmer). Kort sagt må en forening i kategori 4 ha eget system for innkreving/fakturering av kontingent, mens forening i kategori 3 har felles kontingent med NOORSI.

GRUPPER

NOFAG farlig gods
NOFAG farlig gods
NOFAG er den norske bransjeforeningen for alle som har interesse av Farlig Gods.
Les mer