Bransjekonferansen

Her kan du se tidligere programmer, foredragsholdere og ikke minst bilder fra Bransjekonferansene.

Bransjekonferanse bilde

 
Bransjekonferansen har i en årrekke vært en samlingsplass for opplærings- og kontrollforetak samt andre som har interesse av sakkyndig kontroll, sertifisert og dokumentert opplæring i Arbeidstilsynets sertifiseringsordning. 

Sertifiseringsordningen er en svært viktig og bra ordning, som har stor betydning for sikkerheten til arbeidstakeren på norske arbeidsplasser. Konferansen skal være en positiv og god debattarena mellom myndigheter, sertifiseringsorgan, opplæringsvirksomheter, kontrollvirksomheter og utøvende parter i sertifiseringsordningen. 

Sertifisertgruppen omhandler sertifisert opplæring og sakkyndig kontroll, noe du kan lese mer om HER! 

Dokumentertgruppen er meget engasjert i dokumentert sikkerhetsopplæring,  noe du kan lese mer om HER! 


Ønsker du å se nærmere på årets program i bransjekonferansen og eventuelt melde deg på.
Klikk her!