HØRING - Nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg

09.03.2023
Ny høring - Nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg
artikkelen fortsetter under annonsen
1
Høringsbrev:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette Nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg på ny høring. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Statens vegvesen og Bransjeutvalg for bilberging.

Les høringsbrev og vedleggene
Adresseliste høring

Ny høring

Nasjonal veileder

Justis Og Beredskapsdep
Utrykning opplæring
facebook

SISTE NYTT