Søk

Velkommen til nye dokumentert.no

Bruk menyknappene til venstre. Portalen er under oppbygging og innhold fylles på fortløpende.

Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis på arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk.

Eksempel kan være dreiebenk, motorsag, fresemaskiner osv. Opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetente til det.

Opplæringen skal minimum gi kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

 Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt.

Dokumentert sikkerhetsopplæring ble innført som et begrep i Norge gjennom Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, best 555 som kom i 1998. Siden den gang har stadig flere aktører arbeidet med å utvikle "god nok" opplæring og gode systemer for dokumentert sikkerhetsopplæring.

Av de kjente fagområdene er nok personløfter bransjen den som har kommet lengst. Her er det for lengst innarbeidet flere alternative læremateriell som er for salg, og dessuten er det tilbud om instruktørkurs flere ganger i året.

Når det gjelder øvrige typer arbeidsutstyr er det meget store variasjoner i hva som er etablert av bransjefelles ordninger.

DOK48 gruppen har arbeidet i mange år for å få til en god harmonisering på dette området med læreplaner som er omforente av de forskjellige bransjene.

Lenker høyre side


 

 

 

 

 

 

         

Noorsi
Kilengaten 15b
3117 Tønsberg
Tlf: 33 30 99 40
FAX: 33 30 99 47