Søk

Samarbeidspartnere

 • Se alle samarbeidspartnere

  Lenker høyre side


   

   

   

   

  Vekst på de fleste områder i 2016

  NOORSI hadde fin vekst på de fleste fagområder i 2016. Det eneste som hadde klar tilbakegang var offshore, hvor det har vært meget stille siste året. For øvrig viser resultatene god fremgang på alle øvrige fagområder.

  BIKS Industriopplæring samarbeidspartner med NOORSI

  NOORSI satser på opplæring innen hydraulikk i samarbeid med BIKS Industriopplæring

  Arbeidsgruppen fremmet forslag om Fagbrev Truck- og liftmekaniker

  For en del år siden satte NOORSI som kjent ned en arbeidsgruppe som skulle arbeide for et nytt fag innen videregående skole, nemlig Truck- og liftmekaniker. Arbeidet med dette linjefaget hadde sitt utspring i en donasjon fra Magne Forland i Hybeko/PLF til NOORSI for en del år siden, for å få til et eget fagbrev for disse maskinene i VGS. Bakgrunnen var at det var et meget stort behov for denne fagkompetansen da spesielt lift var et raskt voksende marked i Norge.

  NOORSI ser på mulighetene for vikarformidling av instruktører

  NOORSI har fått tilbakemelding på at det har oppstått et større behov for formidling av instruktører enn det har vært tidligere. Årsaken er at det har blitt langt flere instruktører som ikke har fast jobb eller fast tilknytning til opplæringsvirksomheter og som dermed leier seg ut gjennom eget selskap, samt at opplæringsvirksomheter har en langt større usikkerhet og derfor trenger kun periodevis instruktører.

  Vel gjennomført årsmøte på Sundvolden

  NOORSI gjennomførte sitt 26. årsmøte på Sundvolden Hotel!

  Stor interesse for Bransjekonferansen 2016

  Rundt 100 deltakere stilte med forventning og god stemning på Bransjekonferansen 2016. Denne gikk også i år av stabelen på Clarion Gardermoen, som vanlig i mars måned. Etter at NOORSI for noen år siden startet denne konferansen har interessen stadig blitt større for å holde seg oppdatert om det som skjer i bransjen for sertifisert sikkerhetsopplæring og kontroll.

  Fokaa AS samarbeidspartner med NOORSI!

  NOORSI og Fokaa AS har inngått avtale om at NOORSI overtar alt lagerhold og all distribusjon av Fokaa sitt opplæringsmateriell. Fokaa avvikler dermed ordrebestilling og lager i Porsgrunn og overfører nå videre bestilling og distribusjon av Fokaa sitt opplæringsmateriell til NOORSI fra 1. mars. Fokaa har i en årrekke vært leverandør av opplæringsmateriell til brukere av personløftere. Medlemmene i NOORSI vil med den nye avtalen oppnå hele 25% rabatt på Fokaa læremateriell til personløfteropplæring.

  Nyheter arbeidsutstyr

  Tungbil

  Utrykning

           

  Noorsi
  Kilengaten 15b
  3117 Tønsberg
  Tlf: 33 30 99 40
  FAX: 33 30 99 47