Søk

Samarbeidspartnere

 • Se alle samarbeidspartnere

  Lenker høyre side


   

   

   

   

  • Velkommen til ELS Seminaret 2016!

   Årets møteplass for alle som er interessert i E-Læring og Simulator!

   Gardermoen 27. - 28. oktober. Program!    


  Rekordaktivitet i NOORSI

  Aldri har aktivitetsnivået vært høyere i NOORSI med datterselskaper. Det har jo vært knyttet en viss spenning til om nedgangen innfor offshoresegmentet i stor grad ville påvirke NOORSI med datterselskapene, men så har ikke skjedd. NOORSI har aldri hatt høyere aktivitetsnivå enn i 2016.

  Vel gjennomført årsmøte på Sundvolden

  NOORSI gjennomførte sitt 26. årsmøte på Sundvolden Hotel!

  Stor interesse for Bransjekonferansen 2016

  Rundt 100 deltakere stilte med forventning og god stemning på Bransjekonferansen 2016. Denne gikk også i år av stabelen på Clarion Gardermoen, som vanlig i mars måned. Etter at NOORSI for noen år siden startet denne konferansen har interessen stadig blitt større for å holde seg oppdatert om det som skjer i bransjen for sertifisert sikkerhetsopplæring og kontroll.

  Fokaa AS samarbeidspartner med NOORSI!

  NOORSI og Fokaa AS har inngått avtale om at NOORSI overtar alt lagerhold og all distribusjon av Fokaa sitt opplæringsmateriell. Fokaa avvikler dermed ordrebestilling og lager i Porsgrunn og overfører nå videre bestilling og distribusjon av Fokaa sitt opplæringsmateriell til NOORSI fra 1. mars. Fokaa har i en årrekke vært leverandør av opplæringsmateriell til brukere av personløftere. Medlemmene i NOORSI vil med den nye avtalen oppnå hele 25% rabatt på Fokaa læremateriell til personløfteropplæring.

  Velkommen til NOORSI sitt 26. ordinære årsmøte, samt FFSN sitt 2. ordinære årsmøte.

  NOORSI 26. årsmøte går av stabelen på Sundvolden Hotel fredag 29. april 2016. Medlemmene inviteres til årsmøte og medlemsmøte som går på samme dag. Sett av dagen til faglig påfyll, medbestemmelse og en hyggelig årsmøtemiddag på kvelden. Velkommen også til Forening For Sikkerhetsrådgivere (FFSN) sitt 2. ordinære årsmøte, som avholdes rett etter at NOORSI sitt årsmøte er avsluttet. Påmelding gjøres med felles påmeldingsskjema.

  Eget fagstyre etablert for Utrykningsgruppen i NOORSI

  Fagstyret har sitt første møte i Oslo 11. januar.

  NOORSI og stiftelsen Sentralregisteret med ny avtale

  NOORSI og SFS har over en tid forhandlet om ny avtale, og har nå kommet til enighet og signert nye avtaler.

  Nyheter arbeidsutstyr

  Tungbil

  Utrykning

           

  Noorsi
  Kilengaten 15b
  3117 Tønsberg
  Tlf: 33 30 99 40
  FAX: 33 30 99 47