Våre bransjesamlinger

Alle gruppene i NOORSI har egne konferanser og samlinger.
Alle gruppene i NOORSI ser det som viktig å ha minst en årlig konferanse eller fagsamling med reise.
Top Image

Bransjekonferansen

Bransjekonferansen er en fast årlig konferanse som avholdes normalt i mars måned (covid endringer i 2021/22). Bransjekonferansen tar for seg dagsaktuelle og viktige saker som diskuteres i bransjene aktuelt år.
Konferansen samler normalt over 100 personer, instruktører og kontrollører samt ledere/faglige ledere og andre som har interesse av sertifiseringsordningen under Arbeidstilynet.

Dette er årets viktigste samlingsplass for opplærings- og kontrollforetak samt andre som er sertifisert eller har interesse av sertifisert og dokumentert opplæring / sakkyndig kontroll.

Bransjekonferansen blir normalt etterfulgt av Noorsi sitt årsmøte for alle medlemmer.

Top Image

Utrykningskonferansen

Fagsamling Utrykningskjøring tar for seg tema som er relatert til opplæring av sjåfører for utrykningskjøretøy - kode 160.

Fagsamlingen er først og fremst for instruktører og undervisningsansvarlige av utrykningskjøretøy, men kan også være interessant for andre som er tilknyttet utrykningskjøretøy på annen måte.
Fagsamlingen arrangeres av Faggruppe instruktører og undervisningsansvarlige utrykningskjøring i NOORSI (Utrykningsinstruktørene).

Denne konferansen samler store deler av instruktørene i Norge årlig, i oktober/november måned.
Top Image

Tungbilkonferansen

Tungbilgruppen i NOORSI avholder årlig konferanse for instruktører som arbeider med opplæring på tunge kjøretøy samt etterutdanning for yrkessjåfører på tungbil. 
Samtidig er det hvert år lagt opp til hyggelig middag med sosialt samvær og nettverksbygging, og det er tradisjon at Tungbilkonferansen har julebord.
Konferansen avholdes i november måned og samler normalt 70-80 tungbillærere og andre ledere og interesserte.
Top Image

Farlig Gods Konferansen

Konferanse for Farlig Gods/ Sikkerhetsrådgivere er en årlig konferanse i regi av Norsk Forening for farlig Gods (NOFAG).
Konferansen har blitt et stort møtested for sikkerhetsrådgivere og andre som har interesse av fagområdet farlig gods.
Her er utbyttet både faglig oppdatering og sosialt nettverk i bransjen. 
Konferansen er en videreføring av Farlig Gods Konferansen som tidligere ble avholdt av DSB i Tønsberg.
Konferansen samler normalt opp til 150 deltakere.
Top Image

VGS Konferansen

VGS-gruppen i NOORSI har gleden av å invitere til fagsamling hvert år for lærere i videregående skoler.
Denne konferansen har samlet opp til 200 personer fra videregående skoler.

Dette er en fagsamling for alle som jobber med yrkesrettet opplæring i eller i tilknytning til videregående skole.
Typiske tema er sertifisert opplæring, dokumentert opplæring samt problemstillinger som videregående skoler har i forhold til at man er i en klem sone mellom forskjellig regelverk.
Top Image

HAV Konferansen

Hav konferansen arrangeres av HAV gruppen i NOORSI.
Konferansen tar for seg havbruksnæringen, sjøfart, offshore samt skjæringspunktet mellom disse næringer i relasjon til Arbeidstilsynets regelverk.
Typisk er G20 kurs, G11, D6 kurs med spesialkurs, Riggerkurs osv.

Dette er en gruppe som er etablert i skjæringspunktet mellom Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet, herunder aktuelle opplæringsområder og kontrollområder.
HAVkonferansen skal sette fokus på aktuelle og viktige bransjesaker.
Top Image

Personløfter og Utleiekonferansen

Personløfter og Utleiekonferansen arrangeres av NOORSI og Personløfterforeningen (PLF). 
Konferansen er en videreføring av blant annet Personløfterkonferansen og Arbeid i Høyden konferansen som har vært avholdt flere ganger. 

Konferansen har UTSTILLING- MESSE som har personløfter og nærliggende utstyr som tema!
Konferansen arrangeres parallellt med Bransjekonferansen, med felles utstilling/messe.

I 2021 var det 170 deltakere på felles middag på kvelden.

Top Image

Konferanse Arbeidsvarsling og trafikkdirigering

På Konferanse arbeidsvarsling setter vi fokus på en rekke viktige saker som har vært oppe i aktuelt år.

Konferansen er tenkt for
-kursholdere innen arbeidsvarsling
-trafikkplanleggere og konsulenter
-HMS ansvarlige
-arbeidere på og ved veg
-trafikkdirigenter
-personer som arbeider med planlegging av arbeidsvarsling
Samlingen som normalt avholdes på våren er et meget viktig treffpunkt for bransjen, aktører, firma, organisasjoner og myndigheter.

Top Image

Simulator Forum Årlig Reise

Gruppen har som mål å arrangere minst en tur hvert år, i inn- og utland, med besøk på dagsaktuelle simulatorer og andre relevante steder.

Simulatorforum er en bransjegruppe for alle som er interessert i simulatorer, fortrinnsvis innen opplæring. Simulatorforum ble dannet i 2005 på Sessvollmoen.

 

Gruppen har hatt medlemmer fra hele landet, herunder mange opplæringsvirksomheter og instruktører innen eksempelvis tungbil-opplæring.